Home » Știri » Ardeal » Autonomie, patrimoniu construit, turism: program prezentat de canditați bihoreni

Autonomie, patrimoniu construit, turism: program prezentat de canditați bihoreni

07. 11. 2012.
share:

Răspândirea ideii de autodeterminare, protejarea patrimoniului construit, dezvoltarea turismului, combaterea corupţiei, transformarea sistemului de învăţământ şi a sistemului sanitar – acestea sunt doar câteva dintre obiectivele pe care şi le-au propus candidaţii pentru Senat şi Camera Deputaţilor ai Partidului Popular Maghiar din Transilvania.

Autonomie, patrimoniu construit, turism: program prezentat de canditați bihoreni
dr. Balogh Árpád-György, Moldován Lajos, Török Sándor, Tóth Zoltán


În cadrul celei de a treia şi în acelaşi timp ultima conferinţă de presă de acest gen (în seria cărora s-au prezentat candidaţii Partidului Popular Maghiar din Transilvania), Török Sándor, preşedintele judeţean Bihor al Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), candidat pentru Senat în circumscripţia 3. a spus: nu este întâmplător, că aproximativ şaizeci la sută din statele lumii funcţionează în sistem federal. Şi în România a sosit timpul, ca regimul statal să se transforme în aşa fel, încât bunurile produse într-o regiune să rămână tot acolo. În ceea ce priveşte satele care au ajuns sub pragul sărăciei, cu locuitori predominant vârstnici, existente şi în circumscripţia sa electorală, Preşedintele CNMT consideră: sprijinirea persoanelor vârstnice, neajutorate ar putea fi finanţată din bugetul de stat, sau prin sistemul de asigurări sociale, în sensul ca acestora să li se asigure alimentaţia zilnică, cu ajutorul bisericilor.       

Tóth Zoltán, candidatul la Camera  Deputaţilor din circumscripţia 6, a relevat la râdul său importanţa ideii de federalism, spunând că aceasta este o tendinţă europeană. UDMR-ul şi-a încălcat jurământul din Declaraţia de la Cluj, cu privire la promovarea autonomiei, folosindu-se de cauza autodeterminării maghiare doar în scopuri electorale – a arătat Tóth. Totodată a reamintit, că la aniversarea a 20 de ani de la Declaraţie, Partidul Popular a reînnoit jurământul făcut în urmă cu două decenii, adoptând o nouă declaraţie, care, dincolo de asumarea cauzei autonomiei, defineşte federalismul ca fiind o cale spre modernizare a României, care ar fi sistemul federal al regiunilor istorice ale ţării.  

Dr. Balogh Árpád-György, candidatul pentru Camera Deputaţilor din circumscripţia 7 a vorbit mai ales despre problemele sistemului sanitar: rigiditatea manifestată în soluţionarea problemelor, subfinanţarea, corupţia, funcţionarea birocratizată a Casei de Asigurări. Aşa cum a precizat, lucrează de treizeci de ani ca şi medic de familie, astfel, vede foarte bine greşelile din sistem, care ar trebui corectate. Tocmai acesta este motivul, pentru care şi-a asumat candidatura. Conform părerii sale, Legea Sănătăţii ar trebui să fie independentă de politica de partid, Casei de Asigurări de Sănătate ar trebui să i se asigure o independenţă totală. Partidele politice ar trebui să îşi asume obligaţia – printr-un pact politic – de a nu modifica legea-cadru de funcţionare a sistemului sanitar.Deoarece majoritatea contribuabililor nu ştiu unde sunt cheltuiţi banii pe care îi plătesc cu titlu de contribuţie, ar fi justificat să li se trimită lunar un raport cu privire la acest lucru, ca să ştie, ce drepturi au în baza contribuţiilor plătite – a conchis doctorul Balogh.După părerea sa nu este nevoie să funcţioneze o Casă de Asigurări de Sănătate la nivelul fiecărui judeţ, ci doar câte una în fiecare regiune istorică a ţării.        

Moldován Lajos, candidatul pentru Senat din circumscripţia 2 a vorbit despre lipsurile existente la nivelul îngrijirii bolnavilor şi a sistemului de învăţământ din zonele rurale. Este inadmisibil faptul, ca în circumscripţia ce se întinde de la comuna Popeşti până în judeţul Cluj, incluzând diaspora maghiară, majoritatea şcolilor să nu deţină avizul sanitar necesar pentru funcţionare. Acest lucru se datorează faptului, că şcolile nu sunt racordate la reţeaua de apă, în multe cazuri nu există nici măcar grupuri sociale în interiorul clădirii. Candidatul Partidului Popular Maghiar din Transilvania, care activează ca şi profesor, s-a referit şi la lipsa şcolilor de limba maghiară, spunând: nu e de mirare, că în această zonă de diasporă există un număr atât de mare de căsătorii mixte, dacă elevii maghiari sunt înscrişi în clase cu predare în limba română.

[Sursa: serviciul de Presă al Partidului Popular Maghiar din Transilvania]