Home » Știri » Ardeal » Corupţia ucide!

Corupţia ucide!

27. 5. 2016.
share:

Chiar şi scandalul Hexi Pharma demonstrează în mod elocvent că fenomenul corupţiei din România face victime şi în sistemul sanitar. Partidul Popular Maghiar din Transilvania susţine cu fermitate că trebuie instaurată transparenţa în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici, trebuie înlăturate influenţele cercurilor politice şi de afaceri asupra sistemului de sănătate, luând în considerare în exclusivitate interesele pacienţilor.

Sistemul de sănătate a fost politizat încă de la începuturile tranziţiei, devenind în consecinţă o pepinieră a corupţiei. Scandalul Hexi Pharma a scos la iveală că această companie înfiinţată în anul 1994, care a avut contracte cu o mare parte a spitalelor din ţară, a furnizat instituţiilor în cauză substanţe dezinfectante diluate. Drept urmare, au fost înregistrate mai multe mii de cazuri de infecţii intraspitaliceşti fără ca organele abilitate să fi întreprins ceva pentru găsirea şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de situaţia creată. Cu mare probabilitate măsurile cuvenite s-au lăsat aşteptate din cauza unor influenţe politice sau legături de corupţie. Însă acesta nu este un caz izolat de iresponsabilitate în decizii şi management în ceea ce priveşte sistemul nostru de sănătate.

Sistemul informatic de acordare a serviciilor medicale - perimat şi nefuncţional deja în momentul recepţiei sale - a costat peste 200 de milioane de euro. În plus, introducerea sistemului cardurilor de sănătate a costat alte 50 de milioane de euro, dar şi acesta a cauzat şi cauzează încă şi astăzi numeroase blocaje în acordarea asistenţei medicale. Trebuie să remarcăm totodată şi faptul că alocaţia bugetară pentru mentenanţa sistemului informatic a fost supradimensionată provocând astfel o pagubă de aproape 18 milioane de euro Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Cazul este anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie.

În urma gestiunii iresponsabile practicate de directorii de spitale se risipesc milioane de euro, iar conducerea centralistă a sistemului de sănătate închide ochii, devenind „complice” la tranzacţii suspecte de corupţie. Partidul Popular Maghiar consideră inacceptabilă amânarea - de la tranziţie încoace a - schimbărilor cuprinzătoare şi semnificative de care au nevoie toate sferele de activitate ce compun sistemul sanitar. De asemenea, este inacceptabil în opinia noastră şi faptul că în cei aproape 10 ani scurşi de la aderarea României la Uniunea Europeană, care a avut loc în 2007, nu am reuşit să asigurăm pacienţilor o asistenţă medicală de nivel cu adevărat european. Menţionăm totodată cu regret că portofoliul sănătăţii a fost deţinut după 1990 de patru ori de un politician din partea UDMR-ului.

În lumina celor de mai sus, Partidul Popular Maghiar militează pentru:

  • Eradicarea cât mai grabnică a corupţiei;

  • Elaborarea unui calendar de vaccinări cuprinzător şi utilizabil, precum şi asigurarea tuturor vaccinurilor pentru toţi copiii în conformitate cu reglementările elaborate în spiritul politicilor de sănătate publică promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) şi Uniunea Europeană;

  • Finanţarea sistemului de sănătate - care este actualmente susţinut din bugetul central, dar la un nivel insuficient - într-o măsură comparabilă cu cea a majorităţii ţărilor europene;

  • Crearea unui cadru legal care ar scuti instituţiile sistemului sanitar de plata TVA-ului pentru cheltuielile cu întreţinerea şi cu procurarea materialelor necesare asigurării asistenţei medicale;

  • Creşterea salariilor medicilor, ceea ce ar contribui la prevenirea grabnică a emigrării personalului medical calificat;

  • Elaborarea unui contract-cadru care ar asigura într-adevăr asistenţa medicală de calitate şi prevederea unor condiţii de impozitare favorabile pentru cabinetele medicilor de familie;

  • Asigurarea dreptului la asistenţă medicală de calitate fără deosebire de origine etnică, regională sau confesională;

  • Prevederea unui plafon maxim de 15% pentru adaosul comercial practicat în cazul medicamentelor desfăcute în cadrul sistemului de sănătate publică, precum şi a celor compensate.

Avem convingerea că cetăţenii României merită servicii medicale de un nivel ştiinţific, tehnic şi calitativ mult mai înalt decât cel prezent. Să eradicăm corupţia din sistemul de sănătate şi să nu uităm că arajamentele din această sferă de activitate pot costa vieţi omeneşti!

 

În numele Partidului Popular Maghiar din Transilvania:

Dr. Zakariás Zoltán - vicepreşedinte, candidat pentru Consiliul Judeţean Harghita

Dr. Soós Szabó Klára - candidat pentru Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc

Dr. Schwartz Róbert - candidat pentru Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Dr. Balogh Árpád - candidat pentru Consiliul Local al Municipiului Oradea