Állásfoglalás

2014. 3. 17.
Megosztás:

Alulírottak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), illetve az Erdélyi Magyar Néppárt Brassó Megyei elnökségének tagjai az alábbi állásfoglalást tesszük közzé:

Döbbenettel és felháborodással vesszük tudomásul az utóbbi időszakban városunkban és megyénkben zajló magyar vonatkozású politikai fejleményeket. Értetlenül állunk a jelenséggel szemben, és nem tudjuk, hogy mi váltotta ki az RMDSZ Brassó Megyei- és Városi Szervezetének vezetői részéről azokat a megnyilvánulásokat és cselekvéseket, amelyek aláássák a két párt – az RMDSZ és a Néppárt – között megkötött egyezséget, amelynek célja a megye magyarságának minél hatékonyabb képviselete volna.

Emlékeztetni szeretnénk az RMDSZ megyei és városi vezetőit, hogy az elmúlt évi helyhatósági választások előtt, 2012. május 5-én megkötött szóbeli belső koalíciós megállapodás mindkét felet kötelezi az ott elhangzottak maradéktalan betartására. Úgy tartjuk, hogy a magyar ember kitart az adott szava mellett, akár aláírt dokumentum hiányában is. Ez azért is így kellene legyen, mert az egyezséget a Brassó megyei egyházak és felekezetek lelkészeinek jelenlétében, ünnepélyes kézfogással erősítették meg a felek.

Állásfoglalás

A Toró Tamás ellen indított lejáratási kampány „etikátlan” módon, az egyezség szellemét teljesen mellőzve próbál eltávolítani egy, az EMNT és a Néppárt által támogatott és a városi tanácsba ezen szervezetek képviseletében bejuttatott tanácsost, arra való hivatkozással, hogy a tanácsosi tiszteletdíjból nem fizeti be az RMDSZ-nek a tagsági díjat. A megállapodás szerint Toró Tamás RMDSZ-listán indult, de az Erdélyi Magyar Néppárt képviselője, így természetes, hogy megmaradt az őt támogató szervezetek vezetői struktúrájában, és ezeknek tartozik a tiszteletdíjból származó összegekkel, ha egyáltalán tartozik valakinek. Felháborító az a cinizmus, amivel ezt a kérdést az RMDSZ megyei csúcsvezetése kezeli, és elképesztő az, hogy magyar szervezet egy másik magyar szervezetnek román nyelvű átiratot fogalmaz meg és küld el.

Az is meglepett bennünket, hogy minden előzetes bejelentés nélkül döntött az RMDSZ vezetősége, hogy ellopva a korábbi szervezőktől az ötletet, sőt a rendezvények ötleteit is, úgynevezett „Brassó megyei magyar napokat” szervez a Brassó városban élő magyaroknak, tudva, hogy az EMNT és társszervezetei folytatni szeretnék a három évvel ezelőtt elindított hagyományt. Csodálkozunk azon, hogy még csak szándékuk sem volt megpróbálni a közös rendezés lehetőségét, annak ellenére, hogy a Brassói Magyar Napok kitalálói és szervezői mindig nyitottak voltak erre.

Kérjük az RMDSZ megyei és városi vezetőségét, hogy vizsgálja felül az utóbbi időben tanúsított, minden közösségi egyezményt és érdeket semmibe vevő magatartását, és állítsa le a szervezeteink és az azokat képviselő személyek ellen folytatott lejárató hadjáratot, és vonja vissza az ehhez kapcsolódó eddig meghozott döntéseit.

Brassó, 2013. szeptember 25.

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria