Home » Dokumentumok » 2013 » Európai Polgári Kezdeményezés indítására vonatkozó indítvány

Európai Polgári Kezdeményezés indítására vonatkozó indítvány

2013. 4. 26.
Megosztás:

Erdélyi Magyar Néppárt

Nemzetpolitikai és Külpolitikai kabinet

Európai Polgári Kezdeményezés indítására vonatkozó indítvány

Cím:

Az európai őshonos közösségek és kultúrák védelme

Tárgya:

Az európai őshonos nemzeti kisebbségek, közösségek kultúrájának, valamint az ezekhez tartozó egyének identitásának védelme

A Bizottság által beterjesztendő javaslat céljainak leírása:

Kérjük, hogy az Európai Bizottság kezdeményezzen jogszabályt az európai őshonos nemzeti kisebbségek kulturális örökségének védelme, fejlődése érdekében. A legjobb gyakorlatok, a sikeres önkormányzati formák és a nemzetközi intézmények dokumentumai alapján indítványozzon jogszabályt, amely az EU őshonos közösségeihez tartozó egyének identitását, valamint e közösségek kulturális örökségét védi.

Az európai őshonos kisebbségek kulturális öröksége váljanak az Unió által védett értékekké!

 A Bizottság fellépését lehetővé tevő szerződéses jogalap

a. Az Európai Unióról szóló Szerződés alábbi szakaszai (kiemelés tőlem)

1. cikk II. bekezdés

E szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg.

2. cikk

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait– tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.

3. cikk 3. pont IV. bekezdés

Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.

b. Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ)

4. cikk (2)

Az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörök a következő fő területeken alkalmazandók:

j) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség.

6.cikk

Az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására. Ezek az intézkedések európai szinten a következő területekre terjednek ki:

c) kultúra,

e) oktatás, szakképzés, ifjúság és sport.

c. A Szerződéshez csatolt Alapjogi Charta

21. cikk

A megkülönböztetés tilalma

(1) Tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés.

22. cikk

A kulturális, vallási és nyelvi sokféleség

Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.

2013. március 22.
Brüsszel                                                                                

Szilágyi Zsolt

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria