Home » Hírek » Országos » Korond: Még mindig nem iktatták be a Néppárt új korondi tanácsosát

Korond: Még mindig nem iktatták be a Néppárt új korondi tanácsosát

2018. 10. 4.
Megosztás:

Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezetének elnöke és Balázs János, az Erdélyi Magyar Néppárt korondi szervezetének elnöke tartottak sajtótájékoztatót október 3-án, a párt székelyudvarhelyi székházában. A sajtótájékoztatón három fontos ügy hangzott el: a Néppárt korondi tanácsosának beiktatása, a helyi hulladéktömörítő és átrakó állomás építésének elakadása, valamint Séra Zoltán korondi lakos elleni eljárás visszavonása.

Korond: Még mindig nem iktatták be a Néppárt új korondi tanácsosát

 

Nem sikerült beiktatni az új korondi tanácsost

Mint ismeretes, Korodon 2510 szavazatból az Erdélyi Magyar Néppárt 650 szavazathoz jutott, ezáltal 4 tanácsosi helyre lett jogosult. A négy néppárti tanácsosból két személy van jelenleg a korondi tanácsban. Amíg a Néppárt tanácsosai nem, addig RMDSZ tanácsosai szerepelnek a korondi önkormányzat honlapján – ezt a korondi Néppárt több ízben sérelmezte, nem jutva előrébb az ügyben.

A választások után egészségügyi okokra hivatkozva az egyik tanácsos lemondott a 4 közül, ám lemondását nem vette tudomásul a helyi tanács. Három hónap múlva a korondi tanács válaszul közölte: a tanácsos lemondása nem érvényes, mert nem mondott le bizottsági tisztségéről is. Balázs János szerint az ügyben mulasztás történt: már a tanácsos lemondását követően mielőbb hagyni kellett volna, hogy a következő jelölt elfoglalja a megüresedett tisztséget. „Ha valaki lemond tanácsosi tisztségéről, automatikusan lemond bizottsági tisztségéről is, így ezt az indokot csupán időhúzásnak lehet minősíteni, nem törvény szerinti eljárásnak” – közölte a Néppárt korondi elnöke. A lemondás óta már több mint egy év telt el, az új tanácsos, Balázs János, még mindig nem került beiktatásra, még napirendre sem került esete, habár már több ízben volt rendes tanácsülés. A Néppárt kérte az új tanácsos beiktatását, azonban a korondi polgármester eltussolta az ügyet, mondván: az új tag beiktatására vonatkozó igazolás már elavult. A későbbiekben a Néppárt megyei szervezete az igazolást újból eljuttatta, azonban azóta sem történt előrelépés az ügyben.

„A tanácsosok beiktatási procedúrája legtöbb két hónapot vesz igénybe, nem egy évet. Az utolsó érvényes párttagságot igazoló iratunk május 8-i bejegyzésű. Azóta már 3 rendes tanácsülésre is sor került. Nem méltányos és nem demokratikus hozzáállást tanúsít a korondi polgármester. Ez az időhúzás ellehetetleníti azokat, akik más véleménnyel bírnak Korond ügyeit érintően. Ezúton felszólítjuk a polgármestert, hogy októberben tűzze napirendre a beiktatást, és térjünk a törvényesség és a normalitás útjára” – összegzett Zakariás Zoltán.

 

Stagnál a korondi hulladéktömörítő és átrakó állomás építése

A korondi hulladéktömörítő és átrakó állomás tervezett helyszíne közvetlenül a lakóövezetben helyezkedett volna el, amely a lakosság megkérdezése nélkül lett eldöntve. Ezt megpróbálván megállítani, a korondiak aláírásgyűjtésbe kezdtek. Az akcióra reagálva egy második helyszín után nézett a helyi tanács. A második helyszín távolabb esik a lakott területtől, azonban az ügy jelenleg stagnál. 2016 augusztusa óta állnak a munkálatok.

A munkálatok elakadását magyarázó formális indok: az európai uniós pályázatból már közel 2 millió lejt ruházott be a megyei tanács az első helyszín kiépítésére, a beruházás már csak a felszerelésekre vár, köztük a hulladéktömörítő és szelektív-hulladékgyűjtő részek eszközeire. A talajrendezési és betonozási munkálatok megvannak, az új helyszínen azonban ezt újból meg kell tenni. Az eddigi költségek visszatérítését valakinek fel kell vállalnia.

A Néppárt korábbiakban egy sajtótájékoztató keretén belül az ügy felelőseiként Borboly Csabát, a megyei tanács elnökét és Katona Mihályt, a korondi polgármestert nevezte meg. A polgármester ajánlotta fel a korondi tanácson keresztül a helyszínt, míg a megyei tanács elnöke koordinálta a beruházást. „Mivel a megyének ez a projektje egy európai uniós pályázat által támogatott, félő, hogy a határidők lejártának közeledtével a szűk időkeret és a lehetőségek kivitelezhetetlensége miatt a régi helyszínen, ismét a lakóházak között fogják megépíteni az átrakó állomást, amely továbbra is a helyi közösség ellenzése mellett történne meg. Ezt akarjuk megelőzni” – hangsúlyozta az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezetének elnöke.

FRISSÍTÉS: A sajtótájékoztató után kiderült, hogy a munkálatok elkezdődtek a régi helyszínen.

 

A Séra Zoltán elleni eljárása helyzete

Séra Zoltán korondi lakos háza van a legközelebb a hulladéktároló és átrakó állomás első helyszínéhez. Séra ennek okán megtámadta a megyei tanács építkezési engedélyét, azonban minden pert elvesztett. Egyetlen kereset maradt meg, az, amelyet a megyei tanács nyújtott be a korondi lakos ellen. A kereset első pontja szerint Séra Zoltán le kell bontassa házát, mivel illegális építkezési engedéllyel rendelkezik, a második pont pedig arra tér ki, hogy a bíróság meg kell állapítsa, hogy birtoklevele is törvénytelen, és semmisnek kell azt nyilvánítani.

A kereset gyakorlatilag Séra Zoltán teljes tulajdonjogának eltörlését, valamint házának elveszítését eredményezné. Bíró Barna Botond, az RMDSZ Hargita megyei alelnöke 2017 januárjában kérést nyújtott be a székelyudvarhelyi bíróságon, amely egy időben nyilvánosságra is került. Az akkori nyilatkozatában kijelentette: visszavonta a megyei tanács Séra Zoltán elleni keresetét. A kérésben azonban csak a ház lebontásával kapcsolatos rész került visszavonásra. Az ügyet legközelebb október 17-én tárgyalják újból. Zakariás Zoltán a júliusi rendes megyei tanácsülésen közölte Borboly Csabával, a Hargita megyei tanács elnökével, hogy nem tartja méltányosnak, hogy a megyei tanács a közösség egyik tagja ellen indít eljárást, és kérte a második pont visszavonását is. Borboly az ügyet Bíró Barna Botond, a Hargita megyei tanács alelnöke fele irányította, mondván: ő nem illetékes ebben a kérdésben. „Ha eddig az alelnök úr nem tette meg a Séra Zoltán elleni kereset második pontjának is visszavonását, felkérem, hogy mielőbb tegye meg” – zárta gondolatait Zakariás Zoltán.

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria