Home » Hírek » Országos » MOGYE-ügy: az oktatási autonómia a megoldás!

MOGYE-ügy: az oktatási autonómia a megoldás!

2018. 10. 13.
Megosztás:

Ahogyan a teljes erdélyi magyar felsőfokú oktatásnak, úgy az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzésnek is komoly történelmi hagyományai vannak. Dacára annak, hogy nagy múltú, az erdélyi magyar közösség számára kiemelkedő jelentőséggel bíró oktatási területről és intézményről van szó, napjainkban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem beolvasztásával mégis a szakirányú, magyar nyelvű képzés teljes felszámolása folyik. Éppen ezért határozottan ki kell jelentenünk: a MOGYE keretei között zajló magyar nyelvű oktatás szerzett jogunk, a román államvezetés pedig a jelen pillanatig sem teszi lehetővé a tanügyi törvényben egyébként biztosított jog érvényesítését.

A MOGYE beolvasztása egy másik, tőle idegen intézménybe nem más, mint az erdélyi magyar oktatási rendszer és elitképzés elleni merénylet. A centenárium évében egyébként is felerősödő, a kormányzati politika szintjére emelt magyarellenesség összeegyeztethetetlen az európai értékekkel, valamint egy egészséges jogállam alapvető működési elveivel.

A bukaresti döntéshozóknak végre felül kellene emelkedniük az évszázados, magyarellenes beidegződéseiken, és be kellene látniuk: a teljes ország érdeke a minőségi, anyanyelven folyó oktatás a tudomány minden területén, így a MOGYE keretén belül is.

Az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulásától fogva legfontosabb céljának tekinti a különböző önrendelkezési formák megteremtését, s miként fennállásunk óta egyetlen pillanatig sem feledtük el célkitűzéseinket, úgy nem mondunk le az önálló erdélyi magyar orvosi- és gyógyszerészeti képzés megteremtéséről sem.

Most, amikor Románia az Európai Unió soros elnökségére készül, miközben az Európai Parlament az ország jogállamiságának helyzetét vizsgálja, még fontosabb kijelentenünk: jól látszik, a bukaresti döntéshozók nem akarják megoldani a MOGYE ügyét, ezért jelenlegi helyzetünkben egyedül az oktatási autonómia jelenthet megoldást. Ennek lényege, hogy a közösségünk által választott döntéshozó testület rendelkezzen az erdélyi magyar oktatási hálózat fenntartásának és működtetésének jogával. E testület felel – az adólejekből származó állami finanszírozás és egyéb források felhasználásával – az új egyetemek alapításáért és a létező intézmények kibővítéséért is. A megnyugtató megoldás tehát az oktatási autonómia. Ennek elérése a magyar nemzetpolitika kiemelt feladata.

 

Az Erdélyi Magyar Néppár Országos Választmánya

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria