Home » Hírek » Országos » Néppárti javaslatok a 2019-es romániai költségvetési tervezet tárgyában

Néppárti javaslatok a 2019-es romániai költségvetési tervezet tárgyában

2019. 2. 13.
Megosztás:

Az Erdélyi Magyar Néppárt elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyértelmű törvényi előírások ellenére, Románia kormánya közel három hónap késéssel fogadta el és terjesztette a parlament elé a 2019-es állami- és társadalombiztosítási költségvetés törvénytervezetét. Ez a késés behozhatatlan hátrányt eredményezett a 2019-es fejlesztések és beruházások elindításának területén. Ezzel egyidőben a kormány több sarkalatos törvényt is a költségvetési törvénnyel akar módosítani, ez azonban alkotmányellenes. A kormány nem tartotta be a pénzügyi felelősségről szóló törvényt sem, ugyanis már 2018 első félévének végén közzé kellett volna tegye a 2019-es pénzügyi év fontosabb tervezési mutatóit.

 Néppárti javaslatok a 2019-es romániai költségvetési tervezet tárgyában

Az állami költségvetés tervezete egy megalapozatlan – 5.5%-os – bruttó hazai összterméknövekedésből indul ki. Ebből kifolyólag tarthatatlannak véljük a tervezet bevételi oldalát és a tervezett 2.55%-os deficitet is. A tervezett évi átlagos lej–euró árfolyam (4.6 lej/1 euró) sem fedi a valóságot. Álláspontunk szerint, az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva, teljesíthetetlen a 2019-re tervezett lehívandó európai uniós források mértéke, következésképpen gazdasági kiszámíthatatlanságra és az államadósság növekedésére lehet számítani, valamint a növekvő deficit egyre drágább finanszírozására. Javasoljuk az ezt előidéző és nem előkészített „kapzsisági adó”-ról szóló sürgősségi kormányrendelet visszavonását!

A tervezet szerint a kormány a helyi és megyei önkormányzatok hatáskörébe utalja a fogyatékkal élők és gondozóik szociális juttatását, de nem biztosít megfelelő forrásokat ezen feladatok ellátására. A személyi jövedelemadó tervezett visszaosztása nem elegendő a megnövekedett feladatok ellátásához. Javasoljuk az igazi pénzügyi autonómiát biztosító törvénytervezet sürgős kidolgozását és elfogadását!

A megyei utak javításának finanszírozásáról szóló alpont értelmében a gazdaságilag jól teljesítő megyék hátrányt szenvednek a gyengébb pénzügyi mutatókkal rendelkező megyékkel szemben. Kérjük a hátrányos leosztás megszüntetését!

Elfogadhatatlan, hogy a törvényi előírások ellenére, a 2019-es tervezetben sem szerepel a tanügy számára a GDP 6%-ának előirányzása. Kérjük a parlamenti képviselőket, szerezzenek érvényt a hatályos törvényi irányzatnak!

Javasoljuk az egészségügyi kiadások növelését legalább az európai uniós átlag szintjére – a GDP-hez viszonyítva. A központi közigazgatás hatékony átszervezése biztosíthatja a szükséges források egy részét.

Siralmasan alacsony a beruházásokra előirányzott összeg. Épp ezért felkérjük Románia kormányát, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat az elengedhetetlen infrastrukturális beruházások elkezdéséhez és megvalósításához!

Javasoljuk, hogy a kormány különítsen el keretet a hegyvidéki háztartások és gazdasági egységek ellátásának részlegesen napenergiával történő megvalósítása érdekében. A hegyvidék törvénye ugyan tárgyalja azt a hátráltató körülményt, hogy 500 méter tengerszint fölötti magasságban rövidebb a vegetációs időszak, viszont azt figyelmen kívül hagyja, hogy annyival hosszabb a fűtési szezon, ami kihat ezen térségek gazdaságára.

Javasoljuk, hogy a második negyedév során a kormány kezdeményezzen tárgyalásokat a munkaadói és munkavállalói oldal országos képviseleteivel a 2020-as pénzügyi év gazdasági-pénzügyi sarokszámainak időben történő meghatározása érdekében!

Mátis Jenő,

az Erdélyi Magyar Néppárt Gazdasági és vidékfejlesztési kabinetének elnöke

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria