Home » Hírek » Partium » A nagyváradi referendum margójára

A nagyváradi referendum margójára

2015. 5. 8.
Megosztás:

Május 10-én, vasárnap Nagyvárad polgárainak arról kell dönteniük, hogy akarják-e a város és Váradszentmárton közigazgatási egyesítését. A népszavazást kezdeményező városvezetés azzal érvel, hogy a 200 ezres lakosságszám alá zuhant Nagyvárad csupán a környező települések lenyelésével fejleszthető. Meggyőződésünk, hogy eleve azért van szükség a népszavazásra, mert az elmúlt huszonöt esztendőben hibás politikát folytatott a mindenkori városvezetés. Dacára kiváló földrajzi elhelyezkedésének és a határ-mentiségéből fakadó helyzeti előnyének, városunk egyre inkább lemarad, mindinkább távol kerül attól, hogy a megyerendszer közelgő megszüntetése után Kolozsvár és Temesvár mellett régióközponttá váljon.

Ki kell mondanunk: Nagyvárad zsugorodása nem csupán gazdasági okokra vezethető vissza. Országosan sereghajtók vagyunk az átlagkeresetek tekintetében (a bihari bérek éppen a bukarestiek felét teszik ki) mégis az elmúlt 25 évben a város román lakosságának létszáma 150 ezer fő körül állandósult. Az elszenvedett 30 ezres fogyás egybeesik a helyi magyar közösség fogyásával. Az 1992-ben 75 ezer főt számláló váradi magyarság, a folyamatos sikerkommunikáció dacára, mára 45 ezer fő alá csökkent. Senki sem tagadhatja, hogy ennek a folyamatnak fő fenntartója a mindenkori városvezetés magyarsággal szembeni töretlen barátságtalan magatartása.

Amekkora veszteség Szeben és Brassó esetében a szászok eltűnése, akkora veszteség Nagyváradnak a magyar közösség gyorsuló fogyása. Éppen ezért jó, ha eszébe vési a város valamennyi vezetője, nélkülünk, a magyar közösség nélkül Nagyváradból nem lesz sem régió központ, sem a sokat szajkózott európai város.

Álláspontunk szerint a megoldás nem a környező települések lenyelése és erőforrásaik, jövőjük felélése, hanem az, hogy a mindenkori városvezetés teremtsen olyan, valóban európai környezetet, hogy a város valamennyi polgára otthon érezhesse magát, hogy teremtő, alkotó erejét szülővárosában kamatoztathassa.

Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy Váradszentmárton bekebelezése nyomán 25%-ról 22%-ra esik vissza városon belüli arányunk, ami könnyen oda vezethet, hogy a hat év múlva esedékes népszámlálás után már a még oly kevés kisebbségi jogot garantáló 20%-ot sem érjük el Nagyváradon.

Továbbá visszautasítjuk azokat a tarthatatlan, fedezet nélküli ígéreteket, melyekkel a szentmártoniakat próbálják rávenni a beolvadásra, hiszen jól látjuk Biharpüspöki esetében mit jelentett a városhoz csatolás: ahelyett, hogy önálló jövedelmei és a város közelsége miatt a megye talán leggazdagabb községévé vált volna, ma egy a komoly fejlesztésekből kihagyott, túlszennyezett peremkerületté változtatták.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a városvezetésbe frissen visszakerült magyar politikusok valamilyen ismeretlen oknál fogva nem tartották fontosnak elmondani választóiknak, milyen veszélyekkel jár a népszavazás sikere, éppen ezért kétszerte fontos megismételnünk: az Erdélyi Magyar Néppárt városi szervezete azt tanácsolja Nagyvárad magyar polgárainak, ne vegyenek részt a népszavazáson, mert az csupán így érvényteleníthető. Vegyük figyelembe azt, hogy a nemek is számítanak, és a részvétellel mindenki hozzájárul az érvényességi küszöb eléréséhez. Ne hagyjuk, hogy érvényes legyen ez a népszavazás, ne járuljunk hozzá a közpénzen folytatott kampány nyomán biztosnak látszó igen szavazatok győzelméhez!

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria