Home » Hírek » Partium » BEJELENTÉS: Szent László Terv kidolgozásába kezdenek Nagyváradon

BEJELENTÉS: Szent László Terv kidolgozásába kezdenek Nagyváradon

2017. 6. 15.
Megosztás:

Egy csütörtök déli sajtótájékoztató keretében jelentette be Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke, valamint Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, hogy nekilátnak a Szent László-terv kidolgozásának, mely az elkövetkező 20 év cselekvési tervét foglalja magába – széleskörű konzultáció nyomán.

A sajtótájékoztató elején Csomortányi elmondta: az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent a nagyváradi magyarság száma, s e tendencia gyorsulóban van, így égetően szükségessé vált egy átfogó stratégia kidolgozása, mely megoldást nyújtana a nagyváradi magyarság megmaradásához és kulturális örökségének megmentéséhez.  „Azt szeretnénk, ha a Szent László-terv minden nagyváradi terve lenne, s közösen alkotnánk meg azt. Nem célunk mindezt egyetlen párt vagy egyesület ügyévé tenni, s így mindenki javaslatára számítunk” – jelentette ki Csomortányi István. A Néppárt megyei elnöke hozzátette: szakértők bevonására is készülnek, hogy a jelenleg tíz részből álló terv fejezeteit részletekbe menően kidolgozzák. „Célunk, hogy ősz elejére elkészüljünk a Szent László-tervvel, az abban foglaltakat – vagyis a helyi lakosság igényeit – pedig közvetítsük a városvezetés felé is, amellyel – nem titok – az utóbbi időben egyre jobb a viszonyunk” – mondta Csomortányi.

Zatykó Gyula hozzászólásában hiánypótlónak nevezte a készülő tervet, mely összetettségében a Kós Károly-i gondolatiságot idézi. „A Szent László-terv a nagyváradiak kiáltó szavaként is értelmezhető, ezért mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy csatlakozzon kezdeményezésünkhöz, és tegye meg javaslatait” – mondta a Néppárt alelnöke.

Mindazok, akik szeretnék elmondani véleményüket a város jelenével kapcsolatban, avagy konkrét elképzeléseik vannak arra vonatkozóan, hogy milyen területekkel és témákkal kellene kibővíteni a Szent László-tervet, azok megtehetik mindezt a közelgő Szent László Napok alkalmával, ahol a Néppárt egy Közéleti-sátrat működtet majd, vagy felkereshetik a szervezet nagyváradi, Kálvin János utca 1. szám alatt található irodáját.

A Szent László-terv létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat, valamint a tervezet tartalmi ismertetője csatolmányban található.

 

A ma céljai a holnap városáért

Szándéknyilatkozat a Szent László-terv megalkotásáról

 

Mottó: „nem mindig lehet megtenni, amit kell,

de mindig meg kell tenni, amit lehet.”

Bethlen Gábor

Mi, Nagyvárad polgárai, városunk fennállásának közel kilenc és fél évszázada után, kultúránk védelme és közösségünk gyarapodása érdekében elhatározzuk, hogy megalkotjuk Szent László király városának magyar közösségi fejlesztési tervét.

Meggyőződésünk, hogy Nagyvárad nem csupán a magyar történelem és művelődés egyik legfontosabb helyszíne, de az erdélyi magyar közösség egyik kiemelkedő városa is, melynek magyarsága megérdemli, hogy – városalapító, őshonos lakosokként – biztos jövőt tervezhessenek Nagyváradon.

A gyorsuló elvándorlás és asszimiláció okozta fogyás szorításában, gazdasági kiszolgáltatottságunk állapotában egyértelmű, hogy több elvesztegethető időnk nem marad és azonnali, mélyreható változásokra van szükségünk. A nagy elődök iránti tisztelet és a jövendő nemzedékekkel szembeni felelősség cselekvésre kötelez bennünket!

A fentiek értelmében, lehetőségeink pontos tudatában és a realitások ismeretében hirdetjük meg a Szent László-tervet, mely a város magyar közösségének a következő két évtizedben megoldandó feladatait, elérendő céljait tíz fő fejezetben foglalja össze, s melyekről az elkövetkezőkben részletes konzultációt tartunk a város lakosságával, így gyarapítva és egyértelműsítve szándékainkat.

E fentebb említett területek:

1. Művelődés

A város magyar kulturális életének fenntarthatósága és fejlődése érdekében célként fogalmazzuk meg művelődési intézményeink teljes adminisztratív önállóságának elérését és a kultúra területén a legszélesebb körű intézményhálózat létrehozását, fenntartásuk anyagi alapjainak hosszú távú biztosítását.

2. Oktatás

Feladatunk a teljes körű, valamennyi városrészre kiterjedő, magyar oktatás biztosítása, valamint egy hosszú távú, fenntartható oktatási stratégia kidolgozása, melynek fő eleme az önálló magyar oktatási intézményhálózat kiterjesztése. Feladat a nagyváradi magyar nyelvű felsőoktatás bővítése.

3. Műemlékvédelem és emlékművek

A cél egy műemléki kataszter, betartható és betartatható műemlékvédelmi szabályozás megalkotása, a belváros építészeti korhűségének megőrzése. Feladatunk Szent László lovasszobrának felállítása. Cél a város középkori emlékeinek feltárása és bemutatása. 

4. Gazdasági élet

A cél a magyar vállalkozói réteg helyzetbehozása, a kis- és közepes méretű magyar vállalkozások forráshoz juttatása, a helyi és nem helyi magyar termékek és szolgáltatások ügyének felkarolása. Feladat a magyar vállalkozói kataszter létrehozása és a magyar vállalkozók együttműködési kereteinek megteremtése.

5. Közlekedés

Elérendő a város gyalogos-, kerékpáros-, személygépjárműves- és tömegközlekedési fejlesztésének újragondolása, a magyar közösség igényei szerinti alakítása, valamint a Nagyvárad és Debrecen közötti közlekedési kapcsolatok újraépítése.

6. Városrendezés

A feladat a jövő élhető városának megtervezése, megvalósítható, a város magyar múltjához illeszkedő és a XXI. századi igények szerinti városfejlesztési elképzelések kidolgozása. Cél a városi főkertészi hivatal visszaállítása.

7. Környezetvédelem

Feladatunk a város fő környezetszennyezési forrásainak beazonosítása és megszüntetése, a város zöldövezeti területeinek rendezése és kiterjesztése, valamint a városi külterületi erdősítési terv kidolgozása. Cél, hogy a tiszta víz, a tiszta föld, és a tiszta levegő városa legyünk!

8. Egészségügy

A cél egy önálló magyar egészségügyi intézményhálózat létrehozatala.

9. Demográfia

Egyértelmű cél a magyar közösség számbeli fogyásának megállítása. Feladat a magyar fiatalok lakóingatlan-szerzésének és gyermekvállalásának támogatása.

10. Nyelvhasználat

A magyar nyelv szabad és teljes körű használatának elérése valamennyi közintézményben, hivatalban, a kereskedelmi és szolgáltatói szektorban.

Célunk, hogy Nagyvárad magyarsága történelméhez méltó városban, európai körülmények között élhessen szülőföldjén. Azzal fordulunk Szent László városának polgáraihoz, hogy vegyenek részt maguk is a kitűzött közös célok meghatározásában, a megvalósítás mikéntjének kidolgozásában! 

Közös erővel ismét a Kárpát-medence egyik kiemelkedő, fejlődő kulturális- és gazdasági központjának gyarapodó közössége leszünk. Nem feledhetjük, hogy a ma kitűzött céljaink, a holnap városának alapjai lesznek!

 

Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője

Csomortányi István Csaba, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke

Nagy József Barna, a Magyar Polgári Egyesület elnöke

Dr. Szilágyi Ferenc, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, kutató

Moldolván Lajos, az Erdélyi Magyar Néppárt Nagyvárad városi szervezetének elnöke

 

2017. június 15., Nagyvárad

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria