Home » Hírek » Partium » Magyar és egyházi közösségeinkhez

Magyar és egyházi közösségeinkhez

2016. 6. 2.
Megosztás:

A Bihari Napló iratterjesztése bőségesen ontja az RMDSZ választási propagandakiadványait. Köszönettel vettem, hogy ezek közepette időről-időre magam is szót kapok az újság hasábjain.

Megtiszteltetésnek veszem, hogy a Tessék, kérem! közéleti havilap májusi választási mellékletében, a Magyar választási humor rovatban én is helyet kaptam. Kitüntetés számomra, hogy ebben a kiadványban karikaturisztikus alakom olyan jeles és komoly nagyváradi egyházi és közéleti személyiségek társaságában jelenhetett meg, mint főtisztelendő és nagyméltóságú Böcskei László római katolikus és főtiszteletű Csűry István református püspök, valamint msgr. Fodor József vikárius, továbbá Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke, Pásztai Ottó, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke, Péter I. Zoltán művelődéstörténész, Pásztor Gabriella iskolaigazgató, továbbá Morvay Szabó Edina és Ritli László főorvosok – hogy csak néhányat említsek a sorból.

A kampány során a körlevél sajátos egyházi műfajában Lakatos Péter, az Állami Számvevőszék RMDSZ-es vezetőségi tagja is megszólalt, szemérmetlen módon tagadva azt, hogy a 2000-es évek elején a Mecénás Alapítvány a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyével karöltve, a posztkommunista Medgyessy-kormány cinkos közreműködésével a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettől elorozta az érmindszenti Ady-központ nagy értékű projektjét, melyből mára már – a megyei RMDSZ-nek felróhatóan – „se pénz, se posztó” nem maradt.

Megengedem: lehetséges, hogy Pásztor Sándor megyei tanácsi elnökjelölt és Huszár István polgármesterjelölt, valamint csapataik a lehető legjobb személyi opciónak számítanak széles e Bihar megyében. Erről viszont igazából csak azzal tudnák meggyőzni a választókat, hogyha rovott múltú elvtársaik korrupciós ügyeivel egyértelműen szakítani tudnának. Éppen ezért ezúton szólítom fel őket, hogy nyilvános módon határolódjanak el az előttük járó és mögöttük álló Kiss Sándor–Lakatos Péter–Szabó Ödön–Biró Rozália-féle „mecénási” négyes csoporttól!

Végezetre magam is csatlakozom Orbán Viktor és a Római Katolikus Püspöki Konferencia azon felhívásaihoz, melyek magyarok és nem magyarok állampolgári jogainak a gyakorlására szólítanak fel az RMDSZ Magyar Napló című legutóbbi kiadványában.

A Napló alcímében azt olvassuk, hogy: „a magyar közösség kiadványa”. A „magyar közösség” viszont nem csupán az RMDSZ követőiből és szavazóiból áll, hanem – a teljesség értelmében – sok tízezer olyan magyar katolikus, református, evangélikus és unitárius honpolgárt is magába foglal, akik nem az RMDSZ-re, hanem az Erdélyi Magyar Néppártra vagy más pártokra, vagy egyik pártra sem akarnak szavazni. Orbán Viktor és a főpapok szavával mindannyiukat hívjuk, hogy szavazzanak lelkiismeretük szerint saját választottaikra. Én magam az EMNP-re adom le voksomat.

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria