Home » Hírek » Erdély » Felhívás Szilágyi Zsolt támogatására

Felhívás Szilágyi Zsolt támogatására

2014. 9. 19.
Megosztás:

FELHÍVÁS

Szilágyi Zsoltnak, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltjének támogatására
„Amire Isten és ember előtt felesküdtünk"

1992-ben az akkor még egységes érdekvédelmi szövetségünk elöljárói és választott képviselői a kolozsvári Szent Mihály-templomban esküvel tettek hitet az erdélyi magyar nemzeti közösség önrendelkezésének ügye mellett.

Felhívás Szilágyi Zsolt támogatására

„Kötelességünk felmutatni azt a megoldást, amely számunkra és az ország számára is kiút ebből a válságból. Az etnikai, vallási közösségek autonómiája Erdély múltjának szerves része, idéznénk a szász közösségek közel nyolcszáz éves önkormányzati gyakorlatát, és ugyanez fogalmazódott meg az 1918-as Gyulafehérvári Kiáltványban.

Állítjuk, hogy ez az út a belső önrendelkezés útja. A belső önrendelkezési elv ugyanakkor egyetemlegesen is előre mutat, hiszen számos, már létrejött vagy most alakuló közösségi önkormányzat utal arra: Európa működő demokráciáiban ez a gyakorlat sikeres.”

Ez állt a Kolozsvári Nyilatkozatban. Ma is ezt valljuk. Meggyőződésünk, hogy a belső önrendelkezés európai rendezőelvén alapuló, háromszintű autonómia közösségünk megmaradásának záloga. Az azóta eltelt 22 évben a jogállam és a demokrácia változatos, de mindig békés eszközeivel igyekeztünk érvényt szerezni jogos követeléseinknek: a Székelyföld területi autonómiájának, a Székelyföldön kívüli magyar többségű régiók és települések sajátos jogállású önkormányzatiságának és a személyi elvű – kulturális – autonómiának, amelyek lehetőséget teremtenek a számbeli kisebbségben élő erdélyi magyaroknak – köztük a szórványközösségeknek is –, hogy kollektív identitásukat érintő kérdésekben saját választott testületeik által dönthessenek.

Napjainkban egy – a rendszerváltozás időszakához képest – megváltozott politikai környezetben végezzük munkánkat. A pluralizmus jegyében több magyar politikai szervezet működik, az egykor közösségi önkormányzatként működő „esernyőszervezetünk” csak egyik közülük, bár kétségtelen, hogy a legnagyobb, de vezetői képtelenek levetkőzni egypártrendszeri beidegződéseiket. A nagyobbik baj azonban az, hogy a bukaresti paktumpolitika zavarosában halászva az autonómia kérdéséhez sem egyértelmű a viszonyulásuk.

A jelenlegi államelnök-választási előkampányban ugyanez világlott ki: az RMDSZ államelnökjelöltje a háromszintű autonómiaprogram világos megjelenítése helyett annak törvényi kerete megteremtését egy távoli és kétséges új alkotmány elfogadásához köti. Ezzel az álláspontjával az RMDSZ vezetősége veszélybe sodorja mindazt, amit az elmúlt évtizedben sikerült elérni: az autonómia körüli közösségi konszenzust és az autonómiamozgalomban való cselekvő részvétel szándékát.

Felelős módon állítjuk: Kelemen Hunor sem pártelnökként, sem államelnökjelöltként nem alkalmas közösségünk képviseletére, autonómiaprogramjának hiteles megjelenítésére. Hogyan is lehetne, amikor idejének jelentős részét szocialista koalíciós társa, Victor Ponta miniszterelnök kampánya köti le. Egy magyar szervezet elnöke hogyan támogathatja annak a vezető román politikusnak a kampányát, akinek nevéhez számtalan, a magyarság érdekeit súlyosan sértő intézkedés köthető; aki nemhogy jogát az autonómiához, de Székelyföld puszta létét is megkérdőjelezi; akinek kormánya háborút üzent a székely zászlónak, miközben ügyködésének következtében a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a magyar nyelvű oktatás puszta léte is kérdésessé vált?!

Meggyőződésünk, hogy a novemberi államelnök-választás jó lehetőség arra, hogy az erdélyi választók véleményt mondjanak az elmúlt évek politikai eseményeiről. Ugyanakkor arra is alkalmunk adódik, hogy szavazatunkkal hitet tegyünk az önrendelkezés ügye – az autonómiaprogram – mellett, azt a jelöltet támogatva, aki a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által elfogadott székelyföldi területi autonómiastatútumot, vagy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) háromszintű integrált autonómiakoncepcióját egyértelműen felvállalja.

Számunkra nem kétséges, hogy a magyar jelöltek közül mindezen céloknak egyetlen hiteles képviselője Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökjelöltje. Ezért minden felelősen gondolkodó választópolgárnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy Szilágyi Zsolt támogatása – az aláírásgyűjtés és a novemberi voksolás során – egyet jelent az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseinek a föltétlen támogatásával.

Nagyvárad¬–Marosvásárhely, 2014. szeptember 19.

Tőkés László                                                       Izsák Balázs

az EMNT elnöke                                                 az SZNT elnöke

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria